Bangkok

Tajlandia (Królestwo Tajlandii) jest położona w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspach Indochińskim i Malajskim. Stolica – Bangkok – ok. 10 mln mieszkańców. Obszar państwa sięga 513,1 tys. km2, liczba ludności – 67,1 mln. Językiem oficjalnym jest język tajski. Kraj administracyjnie podzielony jest na 76 prowincji. Podstawowe grupy etniczne to: Tajowie 75%, Chińczycy -14%, Malajowie – 3% i inni. Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest król Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Król ma w myśl konstytucji niewiele uprawnień, jednak cieszy się w społeczeństwie ogromnym szacunkiem i autorytetem, będąc symbolem suwerenności, tożsamości i jedności narodowej. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego, składającego się z Senatu oraz Izby Reprezentantów. W Senacie zasiada 150 senatorów natomiast w Izbie Reprezentantów 480 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem mianowanym przez króla.

Członkostwo w ważniejszych politycznych i gospodarczych organizacjach międzynarodowych: ONZ, WTO, IBRD, IMF, ASEAN (członek założyciel – 08.08.1967 r.), AFTA, APEC, ASEM.

Motorem wzrostu gospodarczego Tajlandii jest eksport. W 2011 r. osiągnął on wartość ok. 244,4 mld USD ( wzrost o ok. 24,9 % ). Handel zagraniczny Tajlandii odnotował w 2011 r. nadwyżkę w wysokości ok. 30 mld USD. Import w 2011 r. osiągnął kwotę 214,6 mld USD (wzrost o ok. 17,6%). Tajlandia jest krajem, którego wzrost gospodarczy uzależniony jest w dużym stopniu od eksportu. Szacuje się, że eksport generuje ok. 70% PKB Tajlandii.

Głównymi partnerami handlowymi w eksporcie Tajlandii są: Chiny, Japonia, USA, Hongkong, Malezja. W imporcie: Japonia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Malezja. Głównymi towarami eksportowymi Tajlandii w 2011 r. były: odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny, pojazdy i części zamienne, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, elektroniczne układy scalone, kauczuk, paliwa, ryż. W imporcie głównymi towarami były: ropa naftowa, maszyny i części maszyn, chemikalia, maszyny elektryczne i części, stal i wyroby stalowe, komputery i podzespoły.

Udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB: rolnictwo – 12,2%, przemysł i budownictwo – 45,3%, usługi – 42,5%.

foto: Wikimedia/Benh Lieu Song