W tym roku Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) obchodzi 55 lat swojego istnienia. Jest to organizacja polityczno-gospodarcza, która powstała na podwalinach Association of South-East Asia utworzonego przez Malezję, Filipiny i Tajlandię w 1961. ASEAN zostało założone 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. Jego siedzibą jest Dżakarta.

Porozumienie o Wolnym Handlu Chiny-ASEAN (CAFTA) trwające w latach 2003 – 2013 ustanowiło „złotą” dekadę obustronnego rozwoju gospodarczego. Z kolei projekt Pasa i Szlaku (BRI), przewidziany na lata 2014 – 2024 zapoczątkował dekadę „diamentową”. Strategiczne partnerstwo pomiędzy Chinami i krajami ASEAN-u potwierdza wiodącą pozycję tych krajów na globalnym rynku. Kraje ASEAN-u wyróżnia szereg atutów, jak położenie geograficzne, tania siła robocza oraz podobne wartości kulturowe, co przyciąga chińskich inwestorów.

Eksperci przewidują, że Inicjatywa Pasa i Szlaku odegra kluczową rolę dla dalszej współpracy Chiny – ASEAN, ponieważ priorytety chińskiego rozwoju gospodarczego oraz strategia państw ASEAN są zbieżne. Ponieważ potrzeby inwestycyjne krajów Azji Południowo-Wschodniej wymagają inwestycji ponad 110 mld dolarów rocznie, utworzono Komitet ds. współpracy infrastrukturalnej Chiny-ASEAN.

„Polityka dobrego sąsiada” jest główną przesłanką chińskiej dyplomacji ukierunkowanej na poprawę i umocnienie relacji z krajami ościennymi. To z kolei sprzyja kształtowaniu długookresowej perspektywy pokojowego współistnienia niezbędnego dla rozwoju i modernizacji Państwa Środka. Wymiana handlowa pomiędzy Chinami a państwami ASEAN od momentu ustanowienia dialogu pomiędzy tymi dwiema stronami w 1991 roku wzrosła 85 razy. Od 2009 roku aż do dziś Chiny pozostają największym partnerem handlowym ASEAN, podczas gdy ASEAN zostało największym partnerem handlowym Chin w 2020 roku.

źródło: Silk Road Poland