Opłata turystyczna w Tajlandii została zatwierdzona przez tajlandzki rząd i zostanie wprowadzona latem tego roku. 

Opłata ma wynosić 300 THB (8,80 USD) za osobę przylatującą samolotem. Podróżni przybywający drogą lądową lub morską zapłacą 150 THB.

Opłata będzie obejmować ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla turystów zagranicznych.

Pobieranie opłaty ma ruszyć w czerwcu. Z opłaty zwolnieni są podróżni tranzytowi.

Wpływy z opłat pomogą w utrzymaniu atrakcji turystycznych i infrastruktury.